Galerija

Lubāna ezers visā savā krāšņumā un zaļumā. niedres, to labirinti, plašais skats, ūdensrozes...