Lubāna mitrāja informācijas centrs atrodas Madonas novadā, 53 km attālumā no Madonas pilsētas un 47 km attālumā no Rēzeknes.

 Lubāna mitrāja informācijas centrs atrodas Aiviekstes hidromezglā, Ošupes pag., Madonas novadā.

X: 677337, Y: 6300793


Lat: 56.8171204, Lon: 26.9055022

Braucot no Madonas

Braucot no Madonas pa autoceļu P84 Varakļānu virzienā pēc 27 km Barkavā aiz degvielas uzpildes stacijas ir jānogriežas pa kreisi virzienā uz Lubānu, pēc 13 km Degumniekos jānogriežas pa labi
(norāde Lubāna ezers 11 km), tālāk 11 km pa grants segumu līdz Aiviekstes upei, kur sākas asfalta segums un labajā pusē atrodas stāvlaukums ar tikšanās vietu pie Lubāna mitrāja informācijas centra.

Braucot no Rēzeknes

Braucot no Rēzeknes, virzienā Balvi pa autoceļu P36, pēc 30 km pagrieziens pa Kreisi uz Gaigalavu. 3 km taisnā virzienā. Gaigalavas centrā krustojumā pa labi, virzienā Lubāna ezers. Atlikušie 15 km tikai taisni, garām Bikavas baznīcai, ūdenstūrisma attīstības centram „Bāka”, pludmalei, līdz nonāk pie zīmes Madonas novads, Aiviekstes slūžām un informācijas centram.