Galerija

Putnu barotavu darbnīca Lubāna mitrāja informācijas centrā. Darbnīcas vadītāja - Irina Mālniece. Foto: Agnese Kruste