Galerija

Ziemās arī pie mums ir sava burvība - kūpošā Aiviekste, aizsalušais ezers, sastingušās niedres un dabas veidotas ledus puķes...

Lai daba jūs iedvesmo!

 .