Galerija

Par "Klāniem" dabas liegumā "Lubāna mitrājs" sauc Aiviekstes upes palieņu pļavas. Klāni ir unikāls nosaukums palieņu pļavām un lietots tikai Lubāna mitrājā. Foto no izpētes bridiena klānos. Paldies ekpertei Vijai Kreilei un pārgājiena dalībniekiem.