Rudens. Lubāns. Lubāna mitrājs.

Skats no malas un augšas. Lubāns. Lubāna mitrājs.