Dabas liegums "Lubāna mitrājs"; dabas un kultūras mijiedarbība

 Koncepcija - Galvenā doma, galvenā iecere, vispārīgā iecere, sistematizēti parādības izpratnes pamati. Koncepcija prognozē attīstību un likumsakarīgi atklāj šīs attīstības norisi. Tā ir tilts no pagātnes caur tagadni uz nākotni, starp jaunu ideju un jaunu teoriju, kas ved uz prakses pilnveidošanu.

Koncepcijai Dabas liegums „Lubāna mitrājs”: dabas un kultūras mijiedarbība ir 2 ieceres.
 Pirmkārt, censties aptvert visu lielo DL teritoriju vienkopus. Lielākoties, to saista ar Lubāna ezeru, kas, bez šaubām, ir centrālais un visus vienojošais dabas elements teritorijā. Tomēr vēlos uzsvērt, ka ezers ir tikai daļa no Lubāna mitrāja kompleksa un būtu vērtīgi palūkoties uz teritoriju plašākā aspektā.
 Otrkārt, mēs kā biedrība Lubāna mitrājā darbojamies jau gandrīz 2,5 gadus. Tas ir pietiekami liels laika periods, lai iepazītu teritoriju, apjaustu situācijas nopietnību gan iesaistīto pušu aspektā, gan vides apsaimniekošanas u.c. Darbības laikā ir gūta zināma pieredze, uzklausīti viedokļi un ieteikumi, ir apjausti izaicinājumi, kā arī novērtētas iespējas, ko sniedz DL Lubāna mitrājs. 
Tā kā savu darbību pie Lubāna ezera plānojam turpināt, tad arī šīs koncepcijas ietvaros radīsim ieteikumus un rīcības plānu gan biedrības turpmākajai darbībai un attīstībai LMIC, gan arī vispārējus ieteikumus visas teritorijas popularizēšanai.

/Lelde Uzkure, biedrība "Pie Kraujas"

Lejupielādē pilno versiju

Vizualizācija

Daba-Cilvēks-Kultūrvide veido DL Lubāna mitrāja unikālo un neaizvietojamo stāstu –  piepilda telpu ar saturu! 

Materiāls ir izstrādāts Sabiedrības integrācijas fonda finansēta projekta ietvaros. Par materiāla saturu atbild biedrība "Pie Kraujas".