Par mums
"Mēs nevaram paveikt lielas lietas, bet mēs varam paveikt mazas lietas ar lielu mīlestību! " /Māte Terēze/
 

Lubāna mitrāja informācijas centra apsaimniekotāji - biedrība "Pie Kraujas"

2014.gada jūlijā Madonas novada pašvaldība, deleģējuma līguma ietvaros, nodeva apsaimniekošanā Lubāna mitrāja informācijas centru biedrībai „Pie Kraujas”. 

Biedrības atrašanās vieta ir Madonas pilsēta, tās sastāvā ietilpst 16 jaunieši, kurus lielākoties vieno interese par aktīvo atpūtu, alpīnismu, snovbordu, cieņa pret Latvijas dabas vērtībām, kā arī Latvijas un Madonas novada patriotisms.

Informācijas centrs atrodas skaistā, cilvēka neskartā un dabas daudzveidības pilnā vietā, un mūsu mērķis ir šo vietu godāt, saglabāt un cienīt, rūpējoties par apkārtējo vidi, un cilvēkiem, kas tajā dzīvo.

Biedrība aktīvi ir iesaistījusies ne tikai teritorijas sakopšanā, uzturēšanā un informācijas sniegšanā par Lubāna ezeru un tā apkārtni, bet arī aktīvi strādā pie apkārtējo iedzīvotāju sabiedriskās dzīves kvalitātes uzlabošanas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.


Biedrības „Pie Kraujas” lielākie sasniegumi Lubāna mitrāja informācijas centrā līdz šim ir veiksmīgi īstenotie pasākumi – „Rimto ūdeņu duna”, projekts, kura laikā esam iepazīstinājuši cilvēkus ar akmens laikmetu pie Lubāna ezera, stāstījuši un veidojuši savu apmetnes prototipu. Veiksmīgi īstenotajiem aktīvās atpūtas  pasākumiem – pārgājieniem purvā, slēpojumiem purvā, velobraucieniem mitrāja teritorijā, izzinošām aktivitātēm – putnu dienām un mitrāju dienām, kā arī radošām aktivitātēm – dzejas lasījumiem, muzikālām performancēm, radošām darbnīcām. Mums ir arī izveidojušās ļoti skaistas un vērtīgas sadarbības dažādos līmeņos – ar aktīvām vietējām biedrībām, Madonas muzeju, Madonas bibliotēku, Madonas novada jauniešu centriem, skolām, Ošupes pagastu. Lielu atbalstu gūstam no Madonas novada pašvaldības. Mūsu sadarbības partneri un atbalstītāji mums sniedz visdažādāko atbalstu -  finansiālu, materiālu, cilvēkresursu, zināšanu un kompetenču, un šī sadarbība ir abpusēja un veiksmīga.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa


Vietējās grupas izveides iniciatīva tika aizsākta 2015. gada nogalē. Lubāna mitrāja informācijas centra meitenes nolēma maz pamazām pulcēt ap sevi apkārtnes putnu draugus un tos, kas vēlas un ir interese mācīties vairāk par putniem. 


Pirmajā tikšanās reizē Madonas novada bibliotēkā 2015.gada nogalē nolēmām kļūt par informācijas koordinatorēm un aicinājām ikvienu klātesošo iesaistīties un izteikt savas vēlmes un iniciatīvu Madonas vietējās grupas darbībā, tā nodrošinot, ka katrs individuāli virza grupas darbību ar savu iniciatīvu, vēlmi un gatavību pašam to īstenot, meklējot domubiedrus un veidus, kā idejas realizēt.

2016. gada janvārī jau devāmies savā pirmajā Ziemojošo ūdensputnu uzskaitē, skaitījām putnus Madonas pilsētas, dažos Aiviekstes upes posmos un ap Lubāna ezeru.

 

16. martā norisinājās pirmais LOB Madonas vietējās grupas īstenotais pasākums. Pateicoties kādreizējā novadnieka, ornitologa Andra Avotiņa jun. degsmei, atbalstam un vēlmei līdzdarboties, Madonas novada bibliotēkā tika rīkota atklātā lekcija par apodziņu – mazāko pūci Latvijā un Eiropā – un putnu būru darbnīca.

 

Šobrīd komunikācija par pasākumiem notiek, izmantojot Lubāna mitrāja informācijas centra Facebook profilu, bet, lai iekļūtu e-pasta informācijas sarakstā, jāraksta uz lubanamitrajs@gmail.com. Tas ir tikai sākums mūsu aktivitātēm – ceļš vēl ir garš, un darāmā ir daudz. Ja jums šķiet, ka jums ir ar mums “pa ceļam”, priecāsimies jūs redzēt LOB Madonas vietējā grupā! 

Ja esi ieinteresēti veidot vietējo grupu savā apkārtnē, informāciju meklē šeit: http://www.lob.lv/lv/vietejas_grupas/index.php

Par Madonas grupas izveidi vairāk lasiet: http://putnidaba.lv/drukatie-numuri/2016-2/


Skaties dabā!


 .